Friday, August 5, 2016

Summer Project: Roads?

I usually draw roads into my ground sheet or use sand/flock to represent them. However, this is time consuming and a pain to clean up. In the case of the sheet I have to wash it several times to usually get the pastels off. Consequently, I thought I would try out some roads from Monday Night Productions for the Civil War project. I used the method described on this fantastic blog: http://oncampaign.blogspot.com/. The roads come in a light beige color. I dry brushed the beds in a black color and then added flock. I think the result worked well. Now I just have to find a place to store my new road system.

The top two roads are untouched the last road the bed is painted light black. Finally the completed road:

And a test in context I think looks good. I still have to flock the bases for those trees!!!

1 comment:

Rồng Xương said...


Bệnh lậu và bệnh sùi mào gà là hai căn bệnh xã hội có tỉ lệ mắc nhiễm đứng đầu hiện nay. So với bệnh sùi mào gà thì Bệnh lậu đã có thuốc đặc trị nên chữa bệnh sẽ đơn giản hơn. Những không phải vì thế mà mọi người chủ quan, coi thường bệnh. Điều trị không tốt các biến chứng và nguy hiểm luôn có thể xảy ra. Đối với bệnh sùi mào gà
biến chứng của bệnh có thể gây ra ung thư cổ tử cung và ung thư vùng sinh dục. Vì thế, nó hết sức nguy hiểm. Việc nâng cao kiến thức về hai bệnh này cũng như điều trị sớm khi phát hiện ra bệnh là điều vô cùng quan trọng.